Resolusjon: Gratis sanitærprodukter til studentene i Agder

Studenters økonomi er ekstrem trang. I tillegg har en stor andel av studenter som på bakgrunn av biologi må betale mye penger hver måned for sanitærproduker. På Universitetet i Bergen har de på enkelte toaletter fått montert bind og tampongautomater. Vi vet også at i andre land - som for eksempel Skottland, blir universiteter og andre institusjoner kompensert av kommune for å fylle toalettene deres med sanitærprodukter. VT krever at samskipnaden i samspill med kommunen og fylkeskommunen, skal finansiere gratis sanitærprodukter på toalettene.

VT krever at det skal være gratis sanitærprodukter lett tilgjengelig på en skånsom og verdig måte på de ulike institusjonene tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder. Menstruasjon er en naturlig prosess, men kan likevel oppleves stigmatiserende. VT mener at gratis sanitærprodukter på campus kan motvirke stigma, og lette på den økonomiske byrden for mange. Man er ikke alltid forberedt på menstruasjon, da det kan komme uforventet. Tiltaket skal derfor være for studenter som har behov og som ikke har sanitærprodukter tilgjengelig. VT tror dette vil kunne bidra til at studentene i større grad kan fokusere fullt på studiene, med mindre bekymringer menstruasjon.  

 

Velferdstinget i Agder krever at:  

  • Det skal være et lett tilgjengelig tilbud om gratis sanitærprodukter på alle institusjonene, studenthus og studentsenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder
  • Studentsamskipnaden i Agder skal dekke kostnader for gratis sanitærprodukter for studenter i samspill med kommunen/fylkeskommunen

 

Vedtatt 11.10.2023