Retningslinjer ved utlån av kamera

Velferdstinget i Agder låner ut kamera med tilhørende utstyr for studentforeninger. Videre følger retningslinjer og rammeverk for utlån.

Det har blitt utarbeidet rammeregler ved utleie av kamera etter Velferdstinget i Agder (VT-Agder) sitt ønske og ble vedtatt 06.05.2020. Ansvaret for utleie av kamera har leder av VT-Agder, dette ansvaret kan også delegeres videre av leder. Låntager må ha et reelt behov for å låne utstyret, knyttet til studentforeninger.

Behovet skal være begrunnet i ett av følgende punkter:

 • Promotering
 • Reklame
 • Konkurranser

Plikter for de som låner

 

Den som kameraet blir lånt til har ansvaret for:

 • Skriftlig søknad om lån må sendes til leder av VT-Agder. Det skal inngås skriftlig avtale med dem om kamerautlån.
 • Låntaker innehar ansvaret hele utlånstiden. Skulle endring av låntaker innen samme forening forekomme, skal utlåner orienteres.
 • Forlengelse av kamerautlån må avtales så fort som mulig med organisasjonskonsulenten, eller den ansvaret delegeres til.
 • Ved utløp av låneperioden, skal utstyret leveres tilbake i samme forfatning som da det ble utlevert.

Utlån er midlertidig, må være til et av styremedlemmene, og skal avtales for en fast periode, maksimalt en uke. Låntaker kan ved utlånsperiodens utløp spørre om en forlengelse.

Utlånsperioden avsluttes umiddelbart

 • Når utlånsperioden utløper.
 • Når låntaker fratrer sitt verv.
 • Når kameraet blir brukt til annet enn begrunnet behov.
 • Når etiske retningslinjer for kamerautlån brytes

Ta kontakt med kommunikasjon@vt-agder.no for å motta avtale for utlån av kamera. 

Etiske retningslinjer

 

 • Bilder tatt med kameraet skal ikke brukes til mobbing eller trakassering.
 • Det skal ikke tas bilder av mennesker som ikke ønsker å bli tatt bilde av.
 • Publisering av bilder tatt med kamera skal alltid være godkjent av den/ de som er avbildet.
 • Mennesker i sårbare og utsatte situasjoner skal ikke avbildes.

Ved brudd på retningslinjene

Ved overtredelse av retningslinjene for utlån av kamera eller de etiske retningslinjene vil låntaker få en skriftlig advarsel. Dersom det ikke blir forbedret vil utlånsperioden bli avsluttet.
Hvis kamera ikke blir levert ved avtalt tidspunkt, eller ved annen overtredelse som brudd på Norske lover eller våre retningslinjer, vil den aktiviteten/linjeforeningen ikke ha tilgang til våre kameraer ut gjeldende skoleår.
Straffen kan revurderes når styret har gjort tiltak, som må sendes skriftlig til leder av VT-Agder