Om Velferdstinget i Agder

Velferdstinget i Agder (VT) representerer alle studenter tilknyttet Studentsamskipnaden i Agder (SiA). VT består av studentrepresentanter fra Ansgar Høgskole, Fagskolen i Agder, NLA Mediahøgskolen Gimlekollen, Noroff og Universitetet i Agder.

VT jobber for dine velferdsrettigheter som student i Agder. Eksempler på dette er studentboliger, helsetilbud, studentidrett og studentkultur. VT velger også studentrepresentanter til styret i SiA og SiA Kulturfond, fordeler studentsosiale midler til studentaktiviteter og linjeforeninger og er i enkelte saker et rådgivende organ for styret i SiA.

Arbeidsutvalget (AU) i VT arbeider til daglig med de velferdspolitiske sakene som blir vedtatt av i studentrepresentantene i VT, på de månedlige VT-møtene. Vi oppfordrer derfor alle som har spørsmål om VT til å ta kontakt med AU.

 

Arbeidsutvalget (AU) 22/23:

Leder:
Michelle Brynildsen
Mail: leder@vt-agder.no
Tlf.: 46426512

 

Politisk nestleder:
Konstanse Åkerman, Universitetet i Agder
Mail: politisk@vt-agder.no
Tlf.: 99375677

 

Organisatorisk nestleder:
Miriam Trovi, Universitetet i Agder
Mail: organisatorisk@vt-agder.no
Hvis du har spørsmål om Studentsosiale midler så vennligst ikke kontakt Organisatorisk nestleder på privat melding eller sosiale medier.

 

Kommunikasjonsansvarlig:
Helene Ecklo Brevik, Universitetet i Agder
Mail: kommunikasjon@vt-agder.no
Tlf.: 45803521

 

 

 

 
Besøksadresse:

Universitetsveien 3A

Postadresse:
Universitetsveien 3A