Fordelingsutvalget

VT velger ved valgforsamling på høsten seks representanter til Fordelingsutvalget (FU). Leder velges innad. De øverste studentdemokratiene på hvert medlemslag har ansvar for å fremme kandidatur fra egen skole til VTs valgkomité. FU bør i størst mulig grad bestå av studenter som ikke allerede sitter som medlemmer av VT Medlemmer av FU har ikke stemmerett i tildelingssaker i VT. Minimum to av medlemslagene må være representert for at FU skal være vedtaksdyktige. En institusjon kan ha alle vervene i FU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.  FU sin virkeperiode følger kalenderåret.

FU foretar innstilling i saker som gjelder fordeling av studentsosiale midler til studentforeninger og aktiviteter. Søknadsfristen er 5. april for høstsemesteret og 5. oktober for vårsemesteret. Både driftsmidler og investeringsmidler fordeles etter retningslinjer vedtatt av VT.

FU skal utenom søknadsperiodene påse at aktiviteter som er tildelt midler fra VT følger retningslinjene for det studentsosiale fondet, og følger god regnskapsskikk. FU skal kunne foreta stikkprøver av budsjett og regnskap hos de aktiviteter som er tildelt midler av VT.

Les også: «Retningslinjer for fordelingsutvalget»