Kommunikasjonsutvalget

VT velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget (KU) med minimum to av institusjonene representert. En institusjon kan ha alle vervene i KU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner.

KU skal være en støttefunksjon for Kommunikasjonsansvarlig (KA) i Arbeidsutvalget, og de hjelper KA med å produsere medie- og kommunikasjonsmateriale. KU forholder seg til «Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget ».