Kommunikasjonsutvalget

VT velger seks medlemmer til kommunikasjonsutvalget (KU) med minimum to av institusjonene representert. En institusjon kan ha alle vervene i KU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner. I tillegg til Kommunikasjonsutvalget har årets KU en arbeidsgruppe, så det er totalt seks kommunikatører som jobber for VT i 2023/2024.

KU skal være en støttefunksjon for Kommunikasjonsansvarlig (KA) i Arbeidsutvalget, og de hjelper KA med å produsere medie- og kommunikasjonsmateriale. KU forholder seg til «Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget ».