Kommunikasjonsutvalget

VT velger fem medlemmer til kommunikasjonsutvalget (KU) med minimum to av institusjonene representert. En institusjon kan ha alle vervene i KU dersom det ikke er kandidater fra andre institusjoner. I tillegg til Kommunikasjonsutvalget har årets KU en arbeidsgruppe, så det er totalt syv kommunikatører som jobber for VT i 2022/2023.

KU skal være en støttefunksjon for Kommunikasjonsansvarlig (KA) i Arbeidsutvalget, og de hjelper KA med å produsere medie- og kommunikasjonsmateriale. KU forholder seg til «Retningslinjer for kommunikasjonsutvalget ».