Til Søkere

Velferdstinget (VT) i Agder har mange spennende verv. Er du en engasjert student som vil være med å gjøre en forskjell? For å finne ut av hvordan kan du lese om VT, VTs utvalg og SiAs verv ved å klikke deg inn på linkene. Om du ønsker å bli med kan du fylle ut et valgskjema.

Valget av Fordelingsutvalget, SiA-styret og SiA kulturfond gjøres på høsten.

Valget av Arbeidsutvalget, Valgkomiteen og Kommunikasjonsutvalget gjøres på våren.

Representanter til Velferdstinget velges av studentrådene selv enten på våren eller starten av høsten.

Informasjon om Velferdstinget (VT) og hvordan å bli med

Informasjon om utvalgene som støtter VT, og hvordan å bli med i dem

Informasjon om SiA-styret og SiA kulturfond, og hvordan du blir med