Handlingsplan 2023/2024

Handlingsplanen er organisasjonens veiledning for hvordan arbeidet i den kommende styreperioden skal prioriteres. Handlingsplanen tar for seg organisasjonens politiske arbeid og organisatoriske mål internt. Dokumentet viser til de sakene som er aktuelle og viktige i perioden, i tråd med det politiske måldokumentet og interne prosesser i organisasjonen.

Handlingsplanen legger føringer for hva arbeidsutvalget i Velferdstinget i Agder skal prioritere, men begrenser ikke handlingsrommet utover det. 

 

Generelt:

 • Bidra til at fag- og høyskolene får opprettet studentforeninger
 • Samarbeide med SiA Studentliv om organisatorisk utvikling av VT og utvikle en modell for samarbeid ved fastsettelse av hvilke administrative tjenester SiA skal bidra med fremover
 • Fortsette å forbedre søknadsprosess med studentsosiale midler
 • Arbeide for å sikre godt samarbeid med Universitetet i Agder, høyskolene i Agder og Fagskolen i Agder

 

Politisk:

 • Følge opp arbeidet med utbygging av nye studentboliger
 • Jobbe for rimeligere og bedre kollektivtilbud gjennom Studentutvalget i Kristiansand og Studentrådet i Grimstad
 • Arbeide for å sikre studenter i Agder gratis sanitærprodukter
 • Sette oss på høringslister til kommuner, fylkeskommune og institusjonene etablert i Agder
 • Være en stemme for studenter i media
 • Fremme studenter i Agder sine perspektiver nasjonalt gjennom ViN
 • Følge opp studenters trivsel ved tilleggsundersøkelsen fra SHoT
 • Fortsette tilbudet om hundedager, fortrinnsvis rundt semesterstart i januar og eksamensperioder

 

Organisatorisk: 

 • Etablere retningslinjer for økonomiske avtaler
 • Etablere økonomiske avtaler med foreninger
 • Følge opp økonomiske avtaler med foreninger
 • Holde søkerkurs om studentsosiale midler
 • Etablere samarbeid med Studentjuristen som bidrar til rettslig sikkerhet for studenter og foreningslivet
 • Sikre forsvarlig økonomiske drift av Velferdstinget i Agder og etablere gode interne økonomiske strukturer

 

Kommunikasjon:

 • Sikre at Velferdstinget sitt promoteringsmateriell er til gode for studenter ved alle studiestedene i Agder
 • Kommunikasjonsutvalget (KU) skal starte og fullføre tre kommunikasjonsprosjekter i sin periode
 • Jobbe med informasjonsarbeid som bidrar til økt politisk engasjement blant studenter gjennom kampanjen: P-ordet
 • Jobbe med informasjonsarbeid som bidrar til økt kjennskap til egne juridiske rettigheter for studenter i samarbeid med Studentjuristen
 • Spre informasjon om BARE studenthus og Bluebox
 • Øke aktivitet og styrke engasjement på sosiale medier (SoMe), og gi viktig og relevant informasjon der
 • Aktivt iverksette stand-virksomhet, der VT, KU og AU kan representere oss på de ulike studiestedene

 

Vedtatt 11.10.2023