Aktivitetsfondet åpnes igjen!

8. jan 2024 kl 14.19 Mattias Neteland

Ønsker du å ta med en gjeng på strikkhopp, arrangere filmkveld med pizza eller gjøre noe helt annet? Takket være en rekordsum i tildeling av SSM, kan vi i Velferdstinget meddele at aktivitetsfondet endelig åpnes igjen, allerede nå fra 8. januar.

Aktivitetsfondet ble opprettet etter at Studentsamskipnaden i Agder (SiA) satt igjen med ekstra midler etter koronaperioden. For at dette skulle kunne gå til flest mulig studenter, så fort som mulig, ble et aktivitetsfond opprettet. Aktivitetsfondet får da sine midler fra overskuddet som er igjen etter tildeling av SSM. Målet med dette fondet er at vi skal kunne gi støtte til studenter og foreninger som ønsker å skape aktivitet og engasjement for studenter på Agder.

I løpet av 2022 var det over 3000 studenter som benyttet seg av aktivitetsfondet for å søke midler til sosiale arrangementer, noe Studentsosiale midler (SSM) ikke dekker. I tillegg kan studenter som ikke er en el av en forening eller aktivitet søke om støtte.

Etter noen tunge korona-år for foreningslivet, trengte de ekstra hjelp med midler for å kunne ta imot nye medlemmer, skaffe tilstrekkelig med godt nok utstyr og leie av treningsarenaer slik at de kunne fortsette å drive med aktivitet og bli enda flere. For at dette skulle være mulig foretok Velferdstinget sin største utdeling av SSM midler noensinne, og det gikk utover pengene som kunne gå til aktivitetsfondet.

Takket være en rekord-økning i SSM budsjettet vi fikk i samarbeidet med SiA, er det endelig kommet midler som kan være med å støtte aktivitetsfondet og studenter som ikke er en del av en forening eller en aktivitet. Dette skjer fordi dere studenter har brukt stemmen deres, og vi har hørt dere! Aktivitetsfondet åpner, og kan søkes om allerede nå fra 8. januar.

Denne gangen vil aktivitetsfondet være åpent i to perioder. Første periode åpner ved semesterstart 8. januar 2024, mens andre periode vil åpne ved semesterstart på høstsemesteret. Lurer du på hva som skal til for å få støtte til å gjennomføre en aktivitet, kan du lese på retningslinjenene her.