Still til valg!Er du vår nye organisatoriske nestleder?

28. apr 2021 kl 14.50 Anna Synnøve Røysland

Er du vår nye organisatoriske nestleder?

I denne teksten forteller organisatorisk nestleder for Velferdstinget i Agder, Michelle Brynildsen kort om hva dette vervet går ut på.

Som organisatorisk nestleder får du være med på det organisatoriske arbeidet til Velferdstinget i Agder (VT), og i tett samarbeid med leder og politisk nestleder av VT får du også være med å ha en stemme i politikken til VT. Du kommer også til å ha ansvar for oppfølging av kontakten med Noroff, samt oppdatere arbeidsutvalget på aktuelle saker. I tillegg til dette har du også hovedansvar for å gjøre VT synlige under Studiestart 2021!

Vervet gir deg også ansvar for utbetaling av studentsosiale midler, godkjenning av refusjon og innkommende fakturaer. Du har også hovedansvar for opplæring av nye FU-medlemmer etter valget i november, samt møteplikt på alle FU-møter. Du skal også bistå med det FU trenger av hjelp og støtte. 

Som organisatorisk nestleder får du god innsikt i hvordan det er å drive med studentpolitikk. Du danner et nettverk med de ansatte i SiA, i tillegg til Studentrådene på de ulike institusjonene i både Kristiansand og Grimstad, samtidig som du får innblikk i hvordan Noroff-skolen fungerer. Du får også en grundig innsikt i møtekultur, du lærer å skrive sakspapirer og være saksbehandler på saker som engasjerer studentene på både UiA og alle de andre institusjonene under SiA!

Det er opprettet et nytt verv (Kommunikasjonsansvarlig) i arbeidsutvalget som kommer til å ta over mange av arbeidsoppgavene organisatorisk nestleder har hatt til nå. Dette går på å gjøre VT synlige på alle sosiale flater, følge opp vår nye nettside, utarbeide en god mediestrategi og sørge for hyppige publiseringer på VTs Instagram og Facebook.

Valget er 5.mai, og du kan stille helt frem til valget avholdes!

Les mer om vervet her 

Still til valg her