Fra venstre: Nickolas Helgeland, Olav S. Tvedt, Silje Siljan, Sigrid L. Solheim & Ole-Andre B. Korneliussen

FU nær ferdige med høstens søknader

Fordelingsutvalget (FU) består av fem flotte studenter i år; to lærerstudenter, to økonomistudenter og en cybersikkerhet-student. Alle søknadene Velferdstinget (VT) har mottatt fra student- og linjeforeninger denne høsten er snart ferdig gjennomgått og vurdert av denne gjengen.

30. okt 2022 kl 19.14 Helene E. Brevik

Fordelingsutvalget er fult av sprudlende personligheter og gode hoder. Årets FU-leder er Nickolas Helgeland (23) fra Larvik. Han tar en master i Cybersikkerhet ved UiA, og er studenttillitsvalgt i tillegg til å jobbe for Velferdstinget.

 

"Jeg mener studentengasjement er viktig (...) studentene burde være klar over hvilke midler og muligheter de har rundt seg for å gjøre hverdagen lettere. Å ivareta studentenes mentale helse og passe på at de har det godt ser jeg på som helt essensielt."

Nickolas hørte om Velferdstinget gjennom samboeren sin, Vilma Himberg, som er representant i årets Velferdsting. Da han hørte at FU trengte folk med god rettferdighetssans og bestemte beslutningstakere var han ikke sein med å melde seg.

 

"Det første møtet med FU gikk over all forventning! Jeg forventet å møte hardbanka studenter med sterke meninger om hvordan oppgaven skulle utføres. Men det som møtte meg var studenter som hadde et ønske om å sitte i en posisjon som det vi i FU gjør, og følte de hadde en kompetanse som kunne være et godt bidrag."

Som leder i FU har Nickolas ansvar for å lede møter, gå over innstillinger utvalget har skrevet og være FUs fjes utad. På bare noen få møter har årets Fordelingsutvalg snart gått igjennom alle søknadene om midler til våren 2023. På møtene serveres det alltid mat, og til tross for at det er mange søknader å gå igjennom trives Nickolas godt.

 

"Jeg trives på møtene fordi jeg får en følelse av at arbeidet vi gjør er viktig, at jeg utvikler meg ved å være med og at jeg er heldig som får bli kjent med de flotte medrepresentantene mine."

Miriam Trovi, Organisatorisk nestleder, har ansvaret for FU og lærer dem opp og støtter dem i gjennomgangen av søknader. Miriam har vært veldig fornøyd med årets Fordelingsutvalg.

 

Jeg synes de er skikkelig dedikerte. De er helt nye, og ingen av de hadde mye kunnskap om VT før de ble med. På møtene er de så selvstendige at jeg ikke gjøre noe annet enn å sitte der i beundring. Jeg synes de er kjempeflinke.