Møt de nyvalgte tilFU og SiA Kulturfond

Dette semesteret trer disse dyktige studentene inn i de nye vervene sine. Møt FU-representanter Daniel Hjøllo og Nelly Gatete, samt studentrepresentant for SiA kulturfond Andreas Engeset.

10. jan 2022 kl 16.12 VT

Fordelingsutvalget

Daniel Hjøllo går master i innovasjon og kunnskapsutvikling, 1 året ved UiA Grimstad. Han fremstår som en motivert og ressurssterk person som liker å ta ansvar, noe som gjenspeiles gjennom arbeidet ¬hans i vervet hans som leder for Linjeforeningen Novus.

Foto: Daniel Hjøllo

Kan du si litt om deg selv og forventningene dine til vervet?

Mine forventinger til vervet er at det blir en rettferdig fordeling og at jeg kan bidra med å oppmuntre til økt aktivitet gjennom god kommunikasjon mellom FU og foreningene.
Jeg er en positiv person som trives godt med å ha mange aktiviteter gående samtidig. Jeg har studert statsvitenskap i Kristiansand og HR i Oslo fra tidligere. Spiller fotball og aktiv langrennsløper.
Jeg er en sosial person med stor interesse for Samfunnet og er politisk engasjert i KrF. Brenner for bærekraft og innovasjon.

- Daniel Hjøllo, FU-representant

Nelly Gatete, som går Master som Siviløkonom ved UiA er også valgt inn i FU.

Les mer om FU her!

SiA Kulturfond

Andreas går for tiden Music business and management, samtidig som han tar et årsstudium i naturfag ved UiA. Han er en student med et stort hjerte for musikk og kultur og tilhørende bransjer. Tidligere har han positiv erfaring med å arrangere kulturelle opplegg, og ønsker å bruke disse erfaringene til å øke de kulturelle velferdstilbudene til studentene i Agder.

Foto Andreas Engeset

Foto Andreas Engeset

Kan du si litt om deg selv og forventningene dine til vervet?

Jeg liker å jobbe selvstendig og i team. Jeg er initiativrik og effektiv med varierte arbeidsoppgaver. Jeg har stort engasjement for musikk, kultur og tilhørende bransjer. Jeg liker å planlegge og arrangere kulturelle eventer, og gleder meg til å være med på å hjelpe medstudenter til å realisere kulturtiltak som øker velferden til studentene.

- Andreas Engeset, studentrepresentant for SiA kulturfond
Jeg er spent på tiden som kommer - det er stort behov for gode tiltak og ideer som kan forbedre studentvelferden både på kort og lang sikt. Som studentrepresentant for SiA Kulturfond gleder jeg meg til å lese gjennom gode prosjektbeskrivelser og budsjetter. Jeg motiveres av egen læring og trives i utfordrende situasjoner. Jeg gleder meg til å delta som studentenes representant ved tildelingsmøtene i 2022.

- Andreas Engeset, studentrepresentant for SiA kulturfond