Nytt SiA-styre

Onsdag 04. Mai avholdt VT vårens valgforsamling, og valgte blant annet inn SiA-styret for det kommende året. Møt disse engasjerte studentene og hør hvilke planer de har for året!

16. mai 2022 kl 14.38 VT

Jakob Mæland, UiA (Leder)

Jakob er en aktiv og engasjert person, som har mange gode ideer til vervet. Han har hatt flere ulike verv på UiA, men vil nå ha fullt fokus på SiA-styreledervervet. Jakob har
allerede sittet i SiA-styret i et år, og har god kjennskap til driften av SiA.

 

Jeg har store forventninger for det neste året og vil lede SiA-styret gjennom samarbeid og inkludering. Jeg ønsker å samarbeide tett med studentene og Velferdstinget, og tale deres sak inn i SiA. Min stemme ligger alltid hos studentene, og sammen kan vi derfor utvikle studentvelferden i Agder med relevante tjenester og målrettede tilbud. En av mine fanesaker er studentengasjement! Vi må være tilstede for studentene i deres arenaer og kanaler, både fysisk og digitalt, slik at vi sammen kan engasjere oss! Det vil være viktig for meg med inkludering og synlighet - slik at alle er klar over tjenestetilbudet til SiA. Spesielt vil jeg arbeide for inkludering av de mindre utdanningsinstitusjonene - være mer fysisk tilstede her og ha arrangementer som strekker seg utenfor UiA. Jeg vil også arbeide med det nye Studenthuset i sentrum, for å skape en felles møteplass for alle studenter i Agder

Børre Bastigkeit, Fagskolen i Agder

Børre er avtroppende Politisk nestleder og har relevant erfaring og kunnskap om vervet. Han studerer
bygg ved Fagskolen i Agder, og dette gir ham god kunnskap om boligbygging, noe som er relevant i med tanke på SiA bolig. 

Jeg vil takke for tilliten Velferdstinget har gidd meg og ser frem til å ta del i SiA-styret som en stemme for de mindre institusjonene. De har lenge følt på et utenforskap i forhold til studentene på UiA selv om de består av nesten 10% av studentmassen. Jeg gleder meg til å følge byggingen av nye studentboliger både på Gimle og Lund torv og ønsker å fremme studentenes behov for Psykisk helsehjelp.

Sofie Klit, UiA

Sofie er avtroppende SiA-styreleder, men blir værende i styret som medlem. Hun har vært engasjert i studentpolitikk i en årrekke og har blant annet vært VT-representant.

Noe som kanskje er særlig aktuelt nå, det er at det til høsten kommer en ny studentgruppe som har gått gjennom tre år på videregående skole med mye digital undervisning og ingen eksamener. Hva kan vi gjøre for at de kommer godt i gang med studiene sine? Samtidig så er boligbyggingen på Kaserneveien i gang, men vi skulle også gjerne komme videre med studentboligene på Lund torv. Vi må ikke stå i en situasjon der studentene ikke har et sted å bo. Som styre må vi også se på hvordan vi kan jobbe for å påvirke energiprisene for våre studenter, samt sikre tilskudd til oppgradering av eksisterende boligmasse. Og til slutt så gleder jeg meg så klart veldig til det videre arbeidet med å etablere et studenthus i Skippergata i Kristiansand!

Kristoffer Spenik, UiA

Kristoffer er en meget engasjert studentpolitiker, og har hatt vervet som nestleder i STA i perioden 2021/2022. 

Det kommende året i SiA-styret blir spennende! Et godt samarbeid mellom studenter og ansatte mener jeg er det viktigste for at velferdstilbudet til studentene i Agder skal bli vellykket. Et av hjerte sakene mine er å sørge for at tjenestene som SiA tilbyr er tilstrekkelig tilgjengelig på begge campus og at kostnaden for bruken av tjenester skal gjenspeile studentøkonomien. Jeg ser frem til å bli bedre kjent med SiA og det viktige arbeidet som gjøres innenfor studentvelferd.

Thomas Johnsen

Thomas har vist at han har en lidenskap for studentpolitikk, og har tidligere vært både Leder og Politisk Nestleder i VT.

Som nyvalgt SiA-styremedlem gleder jeg meg til å fremme et friskt studentperspektiv på de aktuelle sakene som oppstår. Jeg håper å kunne bidra til sunn drift og at overskuddet synlig går tilbake til studentene der det gir best uttelling for studentvelferden. Jeg er også opptatt av at studenthuset blir en stor suksess og at vi ellers fatter gode og veloverveide avgjørelser.

Kunne du tenkt deg å engasjere deg?

Vi har løpende suppleringsvalg gjennom studieåret, og søker studenter som ønsker å jobbe for studentvelferden. Les mer om de ulike vervene her!