Nytt SSM vedtatt!

21. feb 2023 kl 17.14 Helene E. Brevik

Nye retningslinjer for Studentsosiale midler (SSM) ble vedtatt 8. februar, til glede for Velferdstinget og foreninger! Med en enklere søknadsprosess og et fokus på å lage økonomiske avtaler vil forhåpentligvis SSM bli til enda større glede for studentene i Kristiansand og Grimstad.

Studentsosiale midler er penger som skal brukes til å skape grobunn for nye studentforeninger, og til å opprettholde de eksisterende studentforeningene. Fordi dette er en så viktig inntektskilde for foreningene i Agder har de gjennom møter, skriftlige innspill og en høring fått være med på å forme hvordan de nye retningslinjene for SSM skulle se ut. Foreningene kan søke øyeblikket de nye retningslinjene er publisert, og søknadene skal nå sendes til mailen "ssm@vt-agder.no". Det er mange viktige endringer som har blitt gjort, og vi har oppsummert de viktigste:


- For å søke laster man ned søknadsskjemaet og sender det til SSM-e-posten

- Det er obligatorisk for økonomiansvarlig å delta på søkekursene som skjer på høsten og våren for å få lov til å søke SSM

- Det er maks lov til å søke 50 000kr per semester i driftsmidler

- Det er maks lov til å søke 100 000kr per semester i investeringsmidler

- For å søke må en forening kun:

      - Ha et eget organisasjonsnummer med tilhørende konto

      - Ha leder og økonomisk ansvarlig

      - Ha minimum 8 medlemmer, og minst 80% av foreningen må være studenter

      - Foreninger må svare på e-post innen gitte frister, eksempelvis når det gjelder å
        ettersende dokumentasjon

- Foreninger kan spørre om å få opprette økonomiske avtaler med VT, for å skape økonomisk sikkerhet

 

For å lese mer om det nye SSM kan du trykke her.