SHoT tilleggsundersøkelse 2021 blir gjennomført i perioden 1. mars - 5. april 2021.SHoT 2021

Formålet med undersøkelsen er å kartlegge hvordan studentenes helse- og trivselsituasjon har vært det siste året. Det vil være en kortere undersøkelse med et utvalg av temaer som også fanger opp forhold knyttet til koronapandemien.

17. mar 2021 kl 13.29 Anna Synnøve Røysland

Det er veldig viktig at du som student svarer på denne undersøkelsen.

—    Det har vært et annerledes år for alle, og studentlivet har vært preget av digital undervisning, stengte campus, nedskalerte introduksjonsuker og sosial distansering. Etter et stort ønske fra flere aktører gjennomfører vi en tilleggsundersøkelse for å kunne fange opp hvordan studentene har det et år ut i koronapandemien, sier Kari-Jussie Lønning, styringsgruppeleder for Studentenes helse- og trivselsundersøkelse.

Slik gjør du: 

De fleste studenter har fått undersøkelsen tilsendt på studentmail. Undersøkelsen vil ta ca. 10 minutter å gjennomføre. Du kan også besvare ved i klikke på knappen under. 

Start undersøkelsen  

Lenken over er ikke personlig, og alle kan gå inn på samme lenke. Studenten logger inn via BankID og legger selv inn hvilken institusjon de studerer ved og hvilken samskipnad de tilhører (dersom de tilhører samskipnad). 

Premier:
Som en ekstra gulrot så enda flere studenter skal svare på undersøkelsen trekker vi 5 gavekort på 5000,-  blant alle studentene som har svart på undersøkelsen.