Ny undersøkelse viser at en av fem studenter har vurdert å ta sitt eget liv. SHoT-tallene viser en studentkrise i Norge

Leder for Velferdstinget i Agder, Anna Synnøve Røysland ser på resultatene fra SHoTs tilleggsundersøkelse som svært bekymringsverdige. 

26. apr 2021 kl 15.27 Anna Synnøve Røysland

Hele 8 av 10 studenter oppgir at de syns manglende kontakt med medstudenter og dårligere kvalitet på forelesninger er det som har vært mest utfordrende. Over halvparten av studentene føler på ensomhet, utenforskap og isolasjon.

Det er dessverre ikke overraskende at studenter føler seg mer ensomme, utenfor og isolerte, men det er urovekkende å lese at det er en så stor andel studenter som har vurdert å ta sitt eget liv, dette må det gjøres noe med! sier Anna Synnøve Røysland

I tillegg har andelen studenter med det som kan karakteriseres som høyt nivå av psykiske plager økt fra nesten hver 6. student i 2010 til nesten halvparten i 2021.

Det er et altfor lite fokus på studentene i samfunnet vårt. Politikerne må omprioritere, det vises tydelig i denne undersøkelsen, sier Anna Synnøve Røysland. Det er alt for mange studenter som sliter med psykiske plager. Det må derfor jobbes mer med forebyggende arbeid og det må bli en kortere og lettere vei for studenter å få hjelp om de trenger det. - fortsetter Anna Synnøve Røysland.

Rapporten viser i tillegg at mer enn 4 av 10 studenter (43 %) oppfyller de formelle kriteriene for en insomnidiagnose. Til sammenlikning viser tall fra FHI at 15.5% av den voksne befolkningen i Norge oppfyller de samme kriteriene. 

Dette er alvorlige tall, som viser til at alt for mange studenter sliter med søvnmangel. Resultatet er urovekkende! Stor søvnmangel blant studenter må forebygges, sier Anna Synnøve Røysland.