SSM skal endres

"Vi vet at søknadsprosessen til SSM ikke fungerer, og det er på høy tid at vi får endret den", Michelle Brynildsen, VT-leder

7. nov 2022 kl 14.32 Helene E. Brevik

Å gi ut Studentsosiale midler (SSM) er en av Velferdstinget (VT) sine viktigste oppgaver. SSM er penger som skal brukes til å skape grobunn for nye studentforeninger, og til å opprettholde de eksisterende studentforeningene. Nå er innstillingene for SSM våren 2023 publisert, og det som gjenstår er tildelingsmøte. Der kan foreninger komme og si sin mening om årets utdeling. På dette møtet, 17. november kl.16.15, er alle velkomne og studentforeningene i Agder får si sin sak direkte til Velferdstinget.

Utdelingen av SSM er en prosess som mange engasjerer seg i, både internt i VT og blant foreningslivet i Agder. Mange foreninger er avhengig av å få midler til driftskostnader og investeringsinventar for å holde seg gående. Motor UiA er en av foreningene som er avhengig av SSM, og er ledet av studenten Espen Bruce.

 

"Motor UiA er et studentverksted der studenter kan mekke på eget kjøretøy uten at det skal koste så mye. Vi har en fast avtale med Velferdstinget så vi får dekka strøm og leie av garasjen, og ellers søker vi om diverse utstyr- fra tørkepapir til pussemaskiner."

Som mange foreninger opplever Motor UiA at prosessen rundt SSM kan bli bedre. Et eksempel som trekkes frem er utbetaling av investeringsmidler. For øyeblikket må foreninger sende inn fakturaer eller informasjon slik de kan få refusjon på utstyr de har fått innvilget av VT. Problemene oppstår i mail-utvekslingen.

"Det er mye mailing fram og tilbake med fakturaer og slikt, og vi har opplevd at det tar for lang tid å få svar og vi blir kanskje litt glemt."

På spørsmål om hva som kan bli bedre med SSM sier de det er litt vanskelig å svare på. 

"Det er mange punkter som skal inn i en sånn søknad, men vi er stort sett fornøyde. Det er viktig at det er møter der studentforeninger får komme med innspill om søknadsprosessen skal endres."

Leder for Motor UiA, Espen Bruce
Leder i Velferdstinget, Michelle Brynildsen

Der er heldigvis VT allerede på ballen. I løpet av perioden til det sittende Arbeidsutvalget skal søknadsprosessen til SSM få en totalrenovering. Lederen i Velferdstinget, Michelle Brynildsen, synes selv at retningslinjene er for vanskelige i dag.

 

"Retningslinjene for SSM er et lappeteppe av årlige revideringer gjort av Velferdstinget gjennom årene. Jeg synes det er tungvint og tidkrevende selv. Det er derfor vi har starta prosessen med å endre alt. Vi har laga en tidslinje for å få gjennomført endringene, og jobber aktivt for å involvere studentforeningene. Vi har hatt innspillsmøte med foreninger i Grimstad forrige uke, og har møte med foreningene i Kristiansand denne uka."

Hun forteller at foreninger og studenter er veldig velkomne til å sende skriftlige innspill på mail også. På spørsmål om hvor mye denne saken prioriteres er svaret:

"Å endre retningslinjene og søknadsprosessen for SSM er like høyt prioritert som å få studenthus i Kristiansand sentrum- altså ekstremt høyt prioritert."

Organisatorisk nestleder, Miriam Trovi, ser også veldig fram til en ny og bedre søknadsprosess for SSM.

"Vi vil ikke at foreninger skal føle seg glemt når de sender mail. Problemet er at stillingsprosenten min er for liten og arbeidsmengden er for stor. I søknadsperioden så er mitt ansvar primært behandling av søknader, siden det har en tidsfrist, som gjør at jeg må nedprioritere å svare på mail i den perioden. Ellers så blir ikke søknadene behandlet i tide."

 

"Jeg tror studenter opplever det som kjempefrustrerende at prosessen er så tidkrevende og kronglete. Før jeg ble med i Velferdstinget har jeg selv søke penger med den nyoppstartede foreningen min, og det var veldig demotiverende å bli spurt om budsjett og regnskap når man ikke har kunnskap om hvordan det fungerer i en slik søknad."

Miriam tror at endringer i retningslinjene for SSM vil gjøre prosessen bedre for alle; Velferdstinget, foreninger og alle studenter i Agder. Hun skjønner godt at foreningene ønsker endring.

Organisatorisk nestleder i Velferdstinget, Miriam Trovi

"Å bli kasta inn i kurs eller på et nettsted der det er overveldende mye informasjon er kjempeirriterende, spesielt når man er avhengig av SSM. Vi vil gjøre søknaden mindre byråkratisk slik at vanlige studenter lett kan få til å søke."

Etter møtet med foreninger i Kristiansand på onsdag er neste steg på tidslinjen å kartlegge hvordan SSM skal bli seende ut, og starte utarbeidelsen. Det er sannsynlig at flere foreninger vil få samarbeidsavtaler, slik som Motor UiAs avtale om leie og strøm. Målet er endringene i søknadsprosessen skal være implementert til våren neste år.

 

"Jeg håper at den nye søknaden kan gjøre samarbeidet mellom foreninger og VT bedre, og at flere foreninger som ikke pleier å søke søker når den blir lettere å forstå. Vi vil først og fremst at foreningene skal føle seg hørt og sett."