Still til valget 2024!

Hvilke verv kan du stille til, og hvordan?

15. mar 2024 kl 12.51 VT

       

 

Verv                                              

Frist for å stille til intervju

Frist for å stille til valg

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 5/5

VTs arbeidsutvalg

  

Leder, 100% honorert

16. april

7. mai

7.mai

Leder Velferdstinget (VT) og representerer alle studentene ved alle studiestedene i Agder. Jobber med og mot Studentsamskipnaden (SiA), og ansvar for VTs Arbeidsutvalg og Valgkomité. Arbeider politisk for studenters rettigheter, og har ansvaret for at organisasjonen fungerer godt.

 

 

 

Verv

Frist for å stille til intervju

Frist for å stille til valg

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 4/5

Nestleder, 100% honorert

16. april

7. mai

7.mai

Nestleder jobber med tildelingen av SSM og Aktivitetsfondet, og har ansvar for utviklingen av organisasjonen. Som leders stedfortreder har nestleder politiske oppgaver, følger opp samarbeid og har ansvar for VTs fordelingsutvalg.

 

Verv
.

Frist for å stille til intervju

Frist for å stille til valg

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 3/5

Kommunikasjonsansvarlig, 40% honorert

16. april

7. mai

7.mai

Kommunikasjonsansvarlig har ansvaret for VTs kommunikasjon. Lager strategi, produserer innhold til sosiale medier og nettside, og oppdaterer dokumenter. Jobber med rekruttering og er leder for kommunikasjonsutvalget.

 

 

 

Verv

Frist for å stille

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 3/5

VTs valgkomité

 

Medlem av valgkomiteen

7. mai

7. mai

Går gjennom studenters søknader til å være med i Velferdstingets utvalg, komité og SiA-styret. Gjør intervjuer, og skriver anbefalinger til Velferdstinget om hvilke kandidater som passer ulike verv.

 

 

 

 

 

 

Verv

Frist for å stille

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 2/5

VTs fordelingsutvalg

 

Medlem av fordelingsutvalget

7. mai

7. mai

Gir anbefalinger til Velferdstinget om hvordan de burde fordele 3,15 millioner kroner på foreningslivet i Agder.

 

 

 

 

 

  

Verv

Frist for å stille

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 2/5

VTs kommunikasjonsutvalg

  

Medlem av kommunikasjonsutvalget

7. mai

7. mai

Lager kommunikasjonsinnhold til Velferdstinget, som inkluderer; grafikk, foto, video og web-design. Jobber mest med sosiale medier.

 

 

 

 

 

 

 

Verv

Frist for å stille

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 5/5

SiAs styreleder

 

Styreleder i SiA-styret, honorert

7. mai

7. mai

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) har en styreleder, som er sjef for SiAs direktør, har ansvar for deres 200 ansatte og leder styret i virksomheten. Styreleder representerer SiA lokalt og nasjonalt, har dobbelt stemmerett i styret og jobber for at SiA gjør det studentene vil.

 

 

 

 

 

Verv

Frist for å stille

Valgforsamling

Litt om vervet

Vanskelighetsgrad: 3/5

SiA-styret

 

Studentrepresentant i SiA-styret, honorert

7. mai

7. mai

Studentsamskipnaden i Agder (SiA) sitt styre bestemmer hva SiA skal bruke penger på, hvordan de skal driftes og hva SiA skal jobbe med i framtiden. De bestemmer alt fra prisen for leie i studentboliger og at man skal lage studenthus, til å pusse opp barnehage eller ha eksamenskampanje i kantinene.