Valg av ny leder for Arbeidsutvalget til Velferdstinget i Agder

Da sittende leder av Arbeidsutvalget(AU) til Velferdstinget i Agder(VT) skal flytte vekk trenger vi en ny leder. Valget avholdes på VT-møtet 30.januar 2019.

28. nov 2018 kl 18.38

Frist for å være sikret at man blir vurdert av Valgkomiteen er 9.januar, men man kan stille helt til valgforsamlingen avholdes den 30.januar.

Vervet er honorert tilsvarende en 40% stilling og har virkeperiode fra og med 1.februar til og med 30.juni.

Mer informasjon om Arbeidsutvalget finner du her: https://vt-agder.no/arbeidsutvalget/