Valget er i gang!

28. apr 2023 kl 13.03 Helene E. Brevik

Valget er i gang! Velferdstinget (VT) er en organisasjon med studenter fra alle mulige studier og fra alle studiestedene i Agder. Sammen jobber vi for å sikre velferden til studentene her, og passe på at de har alt vi trenger for å ha det bra i studietiden. Vi er så heldige å være over 30 ulike studenter som både jobber sammen og har blitt gode venner utenom. Vi vil fortsette trenden med å fylle alle utvalgene våre i VT, og vi trenger DEG! VT er studentdemokratiet til Studentsamskipnaden i Agder. Det er også vår jobb å se etter representanter til SiA-styret og styreleder i SiA. Om du vurderer å bli med så kan du lese her hva noen av representantene og de ansatte har å si om hvordan det er å være med.

 

Om du vil lese mer om vervene kan du trykke HER, og om du vil stille kan du trykke HER.

Om du ikke orker å lese kan du se videoer om valget HER

Mitt navn er Miriam og jeg jobber som organisatorisk nestleder i Arbeidsutvalget. AU jobber hver uke med de vedtakene Velferdstinget fatter på VT møtene! Vi har forskjellige roller, men også et felles ansvar over noen ting. Det er en læring i hvordan jobbe i et kontorlandskap! i form av at du får erfaring med å samarbeide og koordinere kampanjer, kurs, samarbeidsavtaler, styremøter og arrangementer sammen med flere aktører som jobber for studentene! Du får også stor innsikt i de ulike tilbudene samskipnaden har for studentene i Agder!  Jeg har først og fremst virkelig lært meg mer om hva det vil si og ha en politisk jobb og en politisk verv! Det var vært utfordrende, gøy og veldig spennende til tider. Jeg har fått mye erfaring med hvordan det ser ut å være en del av en stor organisasjon. Blitt kjent med mange i lokalt næringsliv! Fått nye bekjentskap i andre deler av landet med de andre velferdstingene i Norge! Personlig lært meg mye om det å ha is i magen i prosesser som kan være byråkratiske og ta tid!

Hei! Jeg heter Pernille og er leder for Valgkomiteen til VT Agder. Det vi i Valgkomiteen gjør er å finne nye studentpolitikere, lese søknader, intervjue kandidater og dermed gjøre en innstilling. Det er en super mulighet for oss å få kunne foreslå hvem som skal representere Velferdstinget og dermed arbeide med studentenes helsetilbud, kultur, studentboliger, og ikke minst fordeling av studentmidler. Den beste delen å være med i Velferdstinget er det sosiale og det å få lov til å være en del av noe større. Vi har sosiale sammenkomster, god møtemat og man lærer om mange av prosessene som skjer på en selv som student. Jeg studerer selv HR i norsk arbeidsliv på campus Grimstad, og dette vervet er svært relevant til studiet. Gjennom vervet får jeg relevant praksis og er absolutt noe jeg tar med på CVen. Det er ikke behov for forkunnskaper til dette vervet og vi er i dag fem studenter som sitter sammen i Valgkomiteen til Velferdstinget i Agder.

Hei! Jeg heter Martin og er med i Kommunikasjonsutvalget. KU skaper innhold først og fremst på sosiale medier, men også til andre plattformer. Vår jobb er å promotere Velferdstinget i Agder slik at flest mulig studenter får muligheten til å benytte seg av det VT har å tilby. Det er veldig gøy å være en del av VT og KU. Kulturen innad i VT er så trivelig at jeg stopper innom kontoret nesten hver dag etter trening og tar en kaffi med de ansatte. Jeg har møtt mange veldig trivelige mennesker og har fått testet og finpusset mine kreative og kommunikative ferdigheter. Jeg har fått en god erfaring som veier tung på CVen når jeg skal søke jobb. Jeg har følt mestring ved å se resultatene av det vi i KU har produsert. Mest av alt har jeg hatt det mye gøy med flotte folk!

Hei alle sammen! Jeg heter Nickolas og er leder for Fordelingutvalget. Jeg vil gjerne fortelle dere hva vi driver med og hvorfor jeg elsker å være en del av dette utvalget. Fordelingutvalget er en gruppe av engasjerte studenter som jobber med å vurdere søknader fra studentorganisasjoner og studentråd som søker om støtte fra Studentsosiale Midler (SSM). Det å være en del av Fordelingutvalget har vært en fantastisk opplevelse. Jeg har lært så mye om samarbeid, kommunikasjon og teamarbeid. Å jobbe sammen med de andre medlemmene i utvalget har vært en utrolig reise som har lært meg så mye om hvordan man kan jobbe sammen for å oppnå et felles mål. Det har vært veldig gøy å bli en del av årets utvalg og representere det sammen med en fantastisk gruppe mennesker.

 

Det å være med i Fordelingutvalget har også gitt meg verdifull erfaring. Jeg har fått et større innblikk i velferdspolitikken for studenter, lært mye om økonomi og søknadsbehandling, og utviklet mine lederegenskaper som leder av utvalget. Jeg har også lært mye om de forskjellige studentorganisasjonene som er til stede her på Agder og hva deres behov og ønsker er for drift. Alt i alt har det å være med i Fordelingutvalget vært en utrolig berikende opplevelse for meg, og jeg vil absolutt anbefale det til alle studenter som ønsker å lære mer om studentmiljøet, utvikle ferdigheter og få praktisk erfaring med å jobbe i et team. Bli med i Fordelingutvalget, og se hva du kan lære og oppnå!

Mitt navn er Jakob, og jeg er Styreleder i SiA. Som Styreleder har du det overordnede ansvaret for tilsyn og beslutninger i virksomhetens aktiviteter og daglig ledelse. Min oppgave er å fastsette dagsorden på styremøter, sammen med direktør i SiA – og i etterkant lede styremøtene. I tillegg får du delta i prosesser som er viktig for studenter gjennom arenaer både lokalt og nasjonalt i studentpolitikken. Eksempler på dette er observatørstatus i Velferdstinget i Agder og Studentparlamentet til STA, men også deltakelse i nasjonale forum med andre styreledere, samt årsmøte og boligkonferanse for Studentsamskipnadene i Norge. Som Styreleder er det viktig å være samarbeidsfull, løsningsorientert og motivert for å lage den beste studietiden for 15.000 studenter i Agder. 

Jeg har gjennom vervet lært utrolig mye om studentpolitikk, tilegnet meg ferdigheter innenfor ledelse, kommunikasjon og virksomhetsstyring og ikke minst blitt kjent med mange engasjerte personer som vil utvikle studentvelferden!