VT blir egen organisasjon!

13. des 2022 kl 11.03 Helene E. Brevik

På møtet med Velferdstinget i november ble et årelangt prosjekt endelig ferdigstilt. VT-representantene vedtok at Velferdstinget skal bli en egen organisasjon i januar! Dette har forrige Arbeidsutvalg jobbet masse med, og arbeidet har blitt videreført av årets Arbeidsutvalg. Det er flere fordeler med at vi endelig kan stå på egne bein, og ikke som et underprosjekt i SiA. Som en egen organisasjon: 

 

 • Får vi eget organisasjonsnummer 
 • Blir det et tydeligere skille mellom SiA og Velferdstinget som studentdemokrati 
 • Kan vi opprette egne bankkontoer og få oversikt over vår egen økonomi
 • Får eget organisasjonsnummer som kan brukes til innmelding og registering i ulike arenaer for organisasjoner
 • Kan vi anskaffe eget bankkort så større utlegg ikke må gjøres av AU selv
 • Trenger ikke SiA å jobbe som mellommann i økonomiske prosesser
 • Kan varer og tjenester bestilles rett til oss
 • Blir vi en mer tydelig leder for vårt eget arbeid, og vi blir mer selvstendige og står mer tydelig som ansvarlige for egne valg 
 • Blir det mindre forvirring om hvem vi er i forhold til SiA 
 • Kan vi fortsette et tett samarbeid med SiA gjennom en godt gjennomarbeidet samarbeidsavtale og ved å fortsatt være samlokalisert på Studentsenteret 
 • Får VT fortsatt å utvikle seg videre, som SiA-styreleder stiller seg veldig positiv til
 • Blir vi som de fleste studentdemokrati ved universitet- og høyskoler og Velferdsting i Norge, som er egne organisasjoner 

 

Et mer selvstendig VT vil komme studentene til gode, og kan bety at Velferdstinget i Agder blir enda sterkere og mer effektivt! Lederen i VT Agder, Michelle Brynildsen, forklarer at prosessen har vært tidkrevende og grundig planlagt. 

 

«Det er mye som skal avklares og planlegges før man kan bli en egen organisasjon, og spesielt for oss ettersom vi får mye bistand fra SiA. Selve arbeidet har blitt fordelt på alle de ulike vervene i AU, hvor noen av mine arbeidsområder har vært å finne ut hva vi skal gjøre med økonomi og regnskap, undersøke tjenesteleveranser, fått oversikt over hvilke dokumenter som må revideres og vært i dialog med andre Velferdsting i Norge for å høre hvordan de har jobbet med tematikken ´egen org´» 

 

Michelle beskriver lettet at det er godt å nærme seg enden på prosessen. 

«Det føles veldig godt! Ettersom jeg sitter som leder på andre året har jeg vært med fra starten av prosessen. Siden det er så mye arbeid bak selve vedtaket, så er det utrolig deilig at vi nå kan fokusere på andre prosesser, både politiske og ikke-politiske, fremover!» 

 

På spørsmål om hva dette kan bety for VTs framtid svarer hun dette: 

 

«Jeg tror at dette vil gjøre at vi kan utvikle oss som organisasjon mye fortere enn hvis vi ikke er en egen organisasjon. Selv om vi aldri har vært bundet til SiA i den forstand at de har «bestemt» over oss, så kan vi nå fortsette det gode samarbeidet samtidig som VT utvikler seg som organisasjon. Jeg tror vi i fremtiden kan se på et stort og velfungerende Velferdsting som får enda fler ressurser til å jobbe for studentenes beste!»