VT + SiA = SANT!

12. apr 2023 kl 14.17 Helene E. Brevik

Velkommen tilbake fra påskeferie! Velferdstinget i Agder (VT) og Studentsamskipnaden i Agder (SiA) kunnet starte jobb etter påsken på sikker grunn, med en nylig signert samarbeidsavtale.

Velferdstinget er en organisasjon i endring. Det siste året har vi tatt noen store steg: vi har både blitt en egen organisasjon og vi har endret hele Studentsosiale Midler (SSM) fra topp til bunn. Det er også viktig at vi ikke legger skjul på at SSM-tildelingen høsten 2022 skapte store problemer for VT og SiA, samt foreningslivet i Agder. I SSM-kursene som nylig ble holdt (og som nå er obligatoriske) svarte vi på så mange spørsmål som vi klarte. Gjennom mange år hadde retningslinjene for SSM blitt en sil med store hull, der viktige midler som burde bli tildelt ikke ble det, og midler som ikke burde blitt tildelt ble tildelt. Et viktig poeng er at tildelingen ikke ble for stor bare ved høsten 2022, men at dette har skjedd en gang tidligere også for noen år tilbake. 

Arbeidsutvalget for 2022/2023 har helt fra starten av tiden i VT ønsket å rydde opp og skape et bedre system for alle. Våre veiledere i SiA har også visst om problemet, og lenge jobbet for å kartlegge hvordan SSM kunne bli bedre. Dette var, for eksempel, en av grunnene til at vi testet ut Aktivitetsfondet. Det var et viktig samarbeid mellom VT og SiA, som skulle vise hvilket potensiale SSM kunne ha.

Nå er vi i mål med nye retningslinjer, og vi har sikret at foreningslivet får grunnstøtte og driftsmidler til høsten for å fortsette å skape masse god aktivitet. For at VT skal fortsette å utvikles og forbedres må avtalene vi har med samarbeidspartnerne våre oppdateres også. Studentsamskipnaden i Agder er den viktigste partneren vi har, og derfor har vi nå revidert og signert en ny samarbeidsavtale med SiA.

 

VT har hatt samarbeidsavtaler med SiA så lenge vi har eksistert. Disse avtalene blir formet etter Studentsamskipnadsloven, gjennom SiA-styret, SiAs administrasjon, VT og VTs Arbeidsutvalg. Det er en rekke spennende punkter som står i denne avtalen, og her er noen av dem (NB: ikke alt dette er nytt):

 • Den nye samarbeidsavtalen inkluderer Velferdstingets status som egen organisasjon
 • VT skal ha lokaler og kontorutstyr for daglig drift i BÅDE Grimstad og Kristiansand. Vi har nå kontor på Bluebox også
 • Avtalen er med å styrke de nye retningslinjene for SSM, blant annet ved at samarbeidsavtalen bekrefter at tildelingsbeløpet fra SiA skal forsvarlig utdeles på to semestre
 • Avtalen fortsetter å sikre administrativ støtte fra SiA, hvor VT får hjelp med alt fra økonomi, juridisk bistand, sekretariat til møter, veiledning og mer – en støttefunksjon tilsvarende 40% stilling
 • Det økonomiske samarbeidet er enda sterkere. VT er ansvarlig for å legge frem fullstendig budsjettforslag til SiA-styret innen fristen for budsjettforhandlingene deres. Her skal VT foreslå hvor mye midler som burde gis i SSM-midler det året. VT skal inkluderes i SiAs årlige budsjettprosesser og SiA skal konsultere VT vedrørende endringer i budsjettforslag eller SSM. SiA-styret skal også godkjenne VTs budsjett
 • VT er høringsinstans overfor SiAs styre i saker som handler om 
  • Visjon, strategi og mål
  • Saker som har vesentlig betydning for studentvelferden
  • Endring av semesteravgiften
 • Hele Arbeidsutvalget, ikke kun leder, skal ha dialogmøter med styreleder og administrerende direktør i SiA hvert semester

 

VT er utrolig takknemlige for at vi har en så god samarbeidspartner som vil jobbe for at vi skal kunne fungere best mulig sammen! Vi har masse tro på at VT har en god framtid i vente, der flere og flere studenter kan bli hørt og der vi blir bedre og bedre på å sikre studenters velferd i Agder. Om du vil være med på dette kan du snart stille til valg for VT, VTs utvalg og SiA-styret! Følg oss på @vtagder på Instagram for å få med deg valget.