Uttalelser

Fordelingsutvalget (FU) sin innstilling på søknadene om studentsosiale midler for høsten 2022 står her på lenken "Innstilling H22".

Dersom søknaden deres har en totalsum på under 50 000,- har FU allerede gjort vedtak på søknaden, og dersom det ikke blir sendt inn klage er det FU sitt vedtak som blir stående. Dersom søknaden har en totalsum på over 50 000,- er det Velferdstinget som skal vedta, og FU sin innstilling er dermed kun midlertidig.

Dersom en forening har noen kommentarer til FU sin innstilling, har dere mulighet til å uttale dere om dette. Da fyller dere inn skjemaet nedenfor. Uttalelsen blir synlig her på nettsiden, når dere trykker på lenken "Uttalelser H22". Uttalelsen dere sender inn blir tatt med i vurderingen når endelig vedtak blir gjort av Velferdstinget på VT-møtet 11.mai. Dette forutsetter at uttalelsen er sendt inn innen 09. mai kl. 23:59. Vi oppfordrer dere også til å møte opp på selve VT-møtet for å tale saken deres. Dersom dere har spørsmål angående dette, send gjerne mail til organisatorisk@vt-agder.no